Rechtbank Rotterdam, 27-09-2019 / 7917401 VZ VERZ 19-15339


ECLIECLI:NL:RBROT:2019:7646
Datum27-09-2019
InhoudsindicatieSlapend dienstverband. Kantonrechter volgt visie AG, mede gelet op evt appelperikelen. Ernstige verwijtbaarheid werkgever aangenomen, ontbinding arbeidsovk met toekenning transitievergoeding, werkgever krijgt tot 1 juli 2020 gelegeheid die te betalen.
Recht.nl artikelKantonrechter volgt alvast visie A-G Hoge Raad inzake slapend dienstverband (16-10-2019)
De kantonrechter volgt de visie van de Advocaat-Generaal in deze zaak over een slapend dienstverband. De werkgever moet een transitievergoeding betalen.
> Slapend dienstverband Ė visie A-G leidend: transitievergoeding betalen (Accountancyvanmorgen.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Rotterdam 27-09-2019
AR 2019/1060
Slapend dienstverband. Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek van arbeidsongeschikte werknemer voor pensioendatum. Kantonrechter volgt visie advocaat-generaal, mede gelet op eventuele appelperikelen. Ernstige verwijtbaarheid werkgever aangenomen. Toewijzing transitievergoeding met ruimere betalingstermijn.
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2019:3331 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2019:3109 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3440 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2019:899 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:3539