Rechtbank Rotterdam, 07-10-2019 / 10/997376-16 16/605


ECLIECLI:NL:RBROT:2019:7856
Datum07-10-2019
InhoudsindicatieBeschikking ingevolge artikel 98 Sv over het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking bij een internationaal opererend bedrijf. De advocaten die in Nederland gestationeerd zijn en de werkgever in Nederland hebben geen professioneel statuut ondertekend. De onafhankelijkheid van de advocaten in dienstbetrekking is onvoldoende gewaarborgd zodat zij niet als geheimhouders kunnen worden aangemerkt. De in het buitenland gestationeerde advocaten in dienstbetrekking kunnen ook niet als geheimouders worden aangemerkt. Door hun inbedding in de organisatie is ook hun onafhankelijkheid onvoldoende gewaarborgd.
Recht.nl artikelRechtbank beperkt verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking (28-10-2019)
In een zaak tegen Shell heeft de officier van Justitie gevorderd dat de rechter-commissaris op grond van artikel 98 Sv beoordeelt of bepaalde gegevens die in beslag zijn genomen in het kader van strafrechtelijk onderzoek onder het verschoningsrecht van bij Shell werkzame inhouse lawyers vallen.
De vraag is of door Shell (maar ook door andere bedrijven) oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van het verschoningsrecht, bijvoorbeeld door bedrijfscorrespondentie te cc'en aan advocaten in dienstbetrekking. Met een advocaat als (mede)geadresseerde zou de correspondentie niet gebruikt mogen worden als bewijs. Het verschoningsrecht wordt vervolgens als procedureel wapen ingezet, omdat (honderd)duizenden mails en documenten door het OM doorgespit moeten worden met de vraag welke nu wel en welke nu niet vertrouwelijk zijn. Dergelijke procedures vergen onnodig veel tijd, capaciteit en gemeenschapsgeld en zijn in feite bedoeld om strafonderzoek te traineren.
Shell kan zich niet in deze weergave van zaken vinden en is het in zijn geheel niet eens met de uitspraak.
> Inhouse advocaten Shell geen geheimhouders ex art. 218 Sv (Bijzonderstrafrecht.nl)
> Geen beroepsgeheim voor Shell-jurist (NRC.nl)
> Geen verschoningsrecht voor in-house advocaten Shell (Advocatie.nl)
> Geen verschoningsrecht voor 'bezoekende advocaten' Shell (Advocatenblad.nl)
> Zie ook: OM en FIOD willen procedures voor verschoningsrecht effectiever en duidelijker maken (OM.nl, 07/06/2019)
> Antwoord op Kamervragen over de verdenking van omkoping en corruptie bij Shell en het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen (Tweedekamer.nl, 24/09/2019)
> Het verschoningsrecht van de advocaat: de laatste ontwikkelingen (Jahae.nl)