Rechtbank Rotterdam, 11-10-2019 / 10/960262-17


ECLIECLI:NL:RBROT:2019:7971
Datum11-10-2019
InhoudsindicatieOnderzoek 26Compton. Dagvaarding ter zake feit 4 (verspreiding ter opruiing van een terroristisch misdrijf) deels nietig en voor het overige vrijspraak. Uitleg artt. 96 lid 2 en 134a Sr. Onder artikel 96 lid 2 Sr is, onder voorwaarden, strafbaar het verzamelen van inlichtingen/voorhanden hebben van voorwerpen die bestemd zijn tot het plegen van het feit. Zich inlichtingen verschaffen of voorwerpen voorhanden hebben die bestemd zijn om te worden gebruikt bij de voorbereiding van het feit is, onder voorwaarden, strafbaar onder artikel 134a Sr. De rechtbank heeft de verdachte vrijgesproken van het voorbereiden en bevorderen van het plegen van terroristische misdrijven (feit 1) en van deelnemen aan training voor terrorisme (feit 2). Veroordeling ter zake feit 3 tot een taakstraf voor de duur van 120 uur met aftrek van voorarrest wegens handelen in strijd met artikel 3 onder B van de Opiumwet (hennepkwekerij).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2017:416 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1956 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1011 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:83 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:906 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2019:801 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AB1944 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:907 ★★