Rechtbank 's-Gravenhage, 16-03-2009 / AWB 07/3382 VPB


ECLIECLI:NL:RBSGR:2009:BI2402
Datum16-03-2009
InhoudsindicatieVennootschapsbelasting. Vergrijpboete. Voor een zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie van civielrechtelijk verbintenissen is alleen plaats als dat de gevolgen van datgene waartoe de partijen zich hebben verbonden fiscaalrechtelijk niet aanvaardbaar zijn gezien het economische resultaat ervan en gelet op de strekking van de belastingwet. Betalingen waarvoor feitelijk geen tegenprestatie is geleverd, maar die wel een zakelijk karakter hebben, zijn van de winst aftrekbaar indien en voorzover zij zijn gedaan aan vennootschappen die geen aandeelhouder zijn van de belastingplichtige. Facturen voor niet verrichte activiteiten maar waaruit wel blijkt tot welke debiteur hij is gericht en van welke crediteur hij afkomstig is en die ertoe strekt dat het gefactureerde bedrag daadwerkelijk door de debiteur aan de crediteur zal worden of is betaald, kan niet worden aangemerkt als een valse factuur.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 16-03-2009, AWB 07/3382 VPB
NTFR 2009/1058
Doorbetalingen sales commission aan aandeelhouders deels aftrekbaar.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 16-03-2009, AWB 07/3382 VPB
FP Select 2009/nr. 188
Doorbetaalde verkoopcommissie was deels aftrekbaar.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM1165
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP8053 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM1165