Rechtbank 's-Gravenhage, 12-05-2011 / 09/753581-08


ECLIECLI:NL:RBSGR:2011:BQ4468
Datum12-05-2011
InhoudsindicatieVrijspraak. De verdenking komt erop neer dat verdachte als hoofdbeheerder van de site [...] als medepleger, dan wel medeplichtige zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie, het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld, het openbaar maken van uitingen die discriminerend zijn of aanzetten tot discriminatie, haat en geweld en het ter verspreiding op voorraad hebben van een cd met beledigende uitlatingen ten aanzien van een groep mensen. Naar het oordeel van de rechtbank kan verdachte enkel verantwoordelijk worden gehouden voor die ten laste gelegde uitingen op het forum van de website waarvan vast staat dat verdachte deze zelf heeft geplaatst dan wel in zijn hoedanigheid van beheerder heeft gezien. Op de in het dossier aanwezige screenprints komt de verdachte tweemaal met zijn screenname voor. De ene uiting is niet in de tenlastelegging opgenomen. Op het forum van de website is bij dit onderwerp een dag later een uiting geplaatst die wel in de tenlastelegging is opgenomen. Uit het dossier blijkt niet dat de verdachte deze uiting als beheerder heeft gezien. Verdachte kan dan ook niet voor deze uiting verantwoordelijk worden gehouden. De tweede uiting van de verdachte op het forum van de website, opgenomen in de tenlastelegging als uiting 21 van aangifte 2, zou zijn geplaatst op 17 september 2004 en valt daarmee, gelijk het standpunt van de raadsvrouw en de officier van justitie, buiten de ten laste gelegde periode. Het voorgaande leidt reeds tot vrijspraak van verdachte van de onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde feiten. De verdachte heeft iedere betrokkenheid bij het onder 4 ten laste gelegde ontkend. Het dossier bevat geen bewijsmiddelen waaruit blijkt dat hij in het bezit is geweest van een cd waarop de uitlating "kutmarokkanen" valt te horen en evenmin blijkt dat hij een dergelijke cd op enig moment zou hebben verspreid of op voorraad zou hebben gehad met als doel om deze te verspreiden. Het enkele feit dat de verdachte gedurende enige periode een postbus ter beschikking heeft gesteld aan de website [...] is onvoldoende om tot een bewezenverklaring van dit feit te kunnen komen. Nu de betrokkenheid van de verdachte bij dit feit niet is komen vast te staan, zal de rechtbank de verdachte ook van dit feit vrijspreken. (zie ook LJN BQ4301: vonnis in de zaak tegen medeverdachte X)
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 12-05-2011, 09/753581-08
Mediaforum 2011-6, p. 188-188
Strafbare uitlatingen. Website. Beheerder.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 12-05-2011, 09/753581-08
IR 2011, p. 120
Strafrecht, forum, forumbeheerder, websitebeheerder, uitingsdelicten, verantwoordelijkheid van websitebeheerder.

(Geen medeplegen door websitebeheerder)
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ4301