Rechtbank 's-Gravenhage, 17-02-2012 / AWB 09/344


ECLIECLI:NL:RBSGR:2012:BX0037
Datum17-02-2012
InhoudsindicatieEiser heeft in juli 2000 een pakket aandelen gekocht voor £ 0,40 per aandeel. In december 2000 heeft eiser de economische eigendom van deze aandelen voor £ 6 per aandeel overgedragen aan de B.V. waarvan hij directeur/grootaandeelhouder is. Verweerder heeft ter zake van deze overdracht een navorderingsaanslag opgelegd omdat volgens hem sprake is van een winstuitdeling. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een nieuw feit omdat verweerder uit de aangifte niet kon afleiden dat eiser aandelen aan de B.V. had overgedragen. Dat de akte van overdracht is geregistreerd bij de Belastingdienst doet daaraan niet af. Voorts heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank aannemelijk gemaakt dat de waarde in het economische verkeer van de aandelen bij de overdracht niet meer bedroeg dan 0,50 per aandeel. Nu eiser uit de gegevens die hem ter beschikking stonden, redelijkerwijs niet kon afleiden dat de aandelen een waarde van £ 6 per stuk hadden, moet eiser zich ervan bewust zijn geweest dat hij door de B.V. werd bevoordeeld. In zoverre is het beroep ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA3823 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT5487 ★★★