Rechtbank 's-Gravenhage, 17-02-2012 / AWB 09/181, AWB 09/185, AWB 09/187, AWB 09/191, AWB 09/192 en AWB 09/194


ECLIECLI:NL:RBSGR:2012:BX0576
Datum17-02-2012
InhoudsindicatieEiseres heeft in december 2000 van haar dga de economische eigendom van een pakket aandelen in een internetbedrijf verworven voor £ 6 per aandeel. Deze aandelen waren door de dga in juli 2000 gekocht voor £ 0,40 per aandeel. In 2001 heeft eiseres deze aandelen afgewaardeerd tot £ 0,50 per aandeel. Verweerder heeft deze afwaardering door middel van navorderingsaanslagen gecorrigeerd. Naar het oordeel van de rechtbank is sprake van een nieuw feit omdat verweerder uit de aangifte van eiseres niet kon afleiden dat zij aandelen van haar dga had afgenomen. Dat de akte van overdracht is geregistreerd bij de Belastingdienst doet daaraan niet af. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aandelen in december 2000 een waarde in het economische verkeer hadden van £ 6 per stuk. Uit de gegevens waarop eiseres die waardering heeft gebaseerd, valt dit ook redelijkerwijs niet af te leiden. Derhalve moeten eiseres en de dga zich ervan bewust zijn geweest dat de dga door de aandelenoverdracht werd bevoordeeld. Het beroep tegen de navorderingsaanslagen is ongegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2193 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA3823 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT5487 ★★★