Rechtbank 's-Gravenhage, 30-07-2012 / AWB 10/5499 en AWB 10/5500


ECLIECLI:NL:RBSGR:2012:BX7540
Datum30-07-2012
InhoudsindicatieLoonbelasting. Vergrijpboeten. Redelijke termijn. Eiseres exploiteert een bedrijventerrein met opstallen. Na een boekenonderzoek legt verweerder eiseres naheffingsaanslagen loonbelasting met vergrijpboeten op. In geschil is of dit terecht en naar de juiste bedragen is gebeurd. De rechtbank oordeelt dat verweerder met het controlerapport aannemelijk maakt dat eiseres niet heeft voldaan aan haar administratie-, bewaar- en informatieplicht, zodat omkering van de bewijslast geldt. De rechtbank oordeelt verder dat niet blijkt dat en in hoeverre de naheffingsaanslagen onjuist zijn en dat die, omdat verweerder aannemelijk maakt dat er voor tenminste 200.000 aan zwarte lonen is betaald, zijn gebaseerd op redelijke schattingen. Aangaande de boeten oordeelt de rechtbank dat die terecht zijn opgelegd omdat eiseres de zwarte lonen opzettelijk niet in de administratie heeft verantwoord. Voor matiging ziet de rechtbank geen aanleiding en evenmin voor vermindering wegens overschrijding van de redelijke termijn omdat uit de gedingstukken duidelijk naar voren komt dat de termijnoverschrijding aan eiseres te wijten is. De boete wordt alleen verminderd voor zover die betrekking heeft op het jaar 2002 omdat dat deel van de boete niet binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn is opgelegd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BN9685 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ7637 ★★