Rechtbank 's-Gravenhage, 29-08-2012 / AWB-10_7486 en AWB 10-7545


ECLIECLI:NL:RBSGR:2012:BX7888
Datum29-08-2012
InhoudsindicatieVerweerder is er ook na herhaalde pogingen niet in geslaagd voldoende inzicht te verschaffen in de ramingen van met name de baten van de legesheffing in 2007. Aannemelijk dat gemeente structureel opbrengst leges te laag raamt. De Legesverordening is in haar geheel onverbindend, daar de tarieven van de leges naar het oordeel van de rechtbank - zodanig zijn vastgesteld dat de geraamde opbrengsten de geraamde lasten ter zake met ten minste 10 % te boven gaan.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI1968 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM1236 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BC3691 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW1928 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU7248 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BR0676 ★★