Rechtbank 's-Gravenhage, 01-08-2012 / AWB 10/8011


ECLIECLI:NL:RBSGR:2012:BX8707
Datum01-08-2012
InhoudsindicatieVerkoopopbrengst percelen grond belast als inkomsten uit andere arbeid. De handelingen die eiser heeft verricht in het kader van de verkoop van de percelen gaan naar hun aard en in omvang uit boven het normale kader van werkzaamheden verbonden aan particuliere vermogenstransacties. De werkzaamheden waren voorts gericht op het behalen van geldelijk voordeel. Beroep op het vertrouwensbeginsel faalt. Vergrijpboete terecht opgelegd. Wel wordt de boete verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★