Rechtbank 's-Gravenhage, 15-08-2012 / AWB 12/10


ECLIECLI:NL:RBSGR:2012:BY0284
Datum15-08-2012
InhoudsindicatieMonumenten aftrek restauratie pakhuis, ook voor penthouse. Naar het oordeel van de rechtbank is het oorspronkelijke pakhuis ook na de restauratie in overwegende mate in stand gebleven. De restauratie heeft er niet toe geleid dat de oorspronkelijke bouwkundige identiteit van het gebouw is gewijzigd, laat staan onherkenbaar is geworden. De wijzigingen aan het pakhuis zorgen weliswaar voor enige vernieuwing, maar deze is niet zo ingrijpend zij als een radicale vernieuwing kan worden aangemerkt. Ditzelfde heeft te gelden voor de bouw van de penthouses op het vernieuwde dak van het pakhuis. De penthouses zijn gebouwd op de bestaande structuur van het pakhuis, op een wijze die niet maakt dat de bouwkundige identiteit van het pakhuis onherkenbaar is gewijzigd. Voorts komt, naar het oordeel van de rechtbank, in het onderhavige geval aan de situering van een appartement binnen het geheel geringe betekenis toe. De in geding zijnde restauratiekosten zijn gemaakt in het kader van de restauratie van het pakhuis. Alle gerealiseerde appartementen zijn daar (in relatieve zin) in gelijke mate bij gebaat. Zonder de restauratie van het pakhuis zou immers geen enkel appartement in of op het pakhuis gebouwd kunnen zijn. Voor een individuele toetsing aan de voorwaarden voor aftrek per appartement, zoals verweerder kennelijk voorstaat, is derhalve geen plaats.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 15-08-2012, AWB 12/10
V-N 2013/14.2.3
Geen radicale vernieuwing bij verbouwing monumentaal pakhuis in appartementen: kosten aftrekbaar.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Gravenhage, 15-08-2012, AWB 12/10
V-N 2013/14.2.3
Geen radicale vernieuwing bij verbouwing monumentaal pakhuis in appartementen: kosten aftrekbaar.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP6402 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2714 ★★★