Rechtbank 's-Gravenhage, 11-07-2012 / AWB 11/2611


ECLIECLI:NL:RBSGR:2012:BY3526
Datum11-07-2012
InhoudsindicatieEiseres is een BV die zich bezig houdt met de exploitatie van onroerende zaken. Naar aanleiding van een boekenonderzoek heeft verweerder aan eiseres een navorderingsaanslag VPB 2001 opgelegd. In geschil zijn onder meer de correcties met betrekking tot de door eiseres aangeschafte helicopter. Verweerder heeft de afschrijvings- en andere kosten in aftrek geweigerd en heeft daarnaast vanwege winstgemis 5% van de aanschafprijs inclusief BTW bijgeteld. De rechtbank is met betrekking tot de kosten van oordeel dat deze zijn gemaakt ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder. Eiseres heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aanschaf van en de investeringen in de helicopter door haar om zakelijke redenen zijn gedaan. In zoverre faalt het beroep. Met betrekking tot het winstgemis is de rechtbank van oordeel dat verweerder die correctie ten onrechte heeft aangebracht. Het enkele feit dat een vennootschap een winstmogelijkheid onbenut heeft gelaten om een ander te bevoordelen vormt niet een bijzondere omstandigheid die reden geeft om een voordeel dat de vennootschap niet heeft genoten doch desgewenst had kunnen genieten, ten laste van die vennootschap in de heffing te betrekken. In zoverre slaagt het beroep.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AB2865 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU3685 ★★★