Rechtbank 's-Gravenhage, 11-07-2012 / AWB 11/2633


ECLIECLI:NL:RBSGR:2012:BZ4178
Datum11-07-2012
InhoudsindicatieX B.V. hield zich in het onderhavige jaar onder meer bezig met de exploitatie van onroerende zaken. Daarnaast nam X B.V. als financier deel in verschillende projecten. De inspecteur heeft een boekenonderzoek ingesteld naar de aanvaardbaarheid van (onder meer) de aangiften vennootschapsbelasting voor meerdere jaren. Naar aanleiding van deze controle heeft de inspecteur diverse correcties op de door eiseres ingediende aangifte vennootschapsbelasting aangebracht. In geschil zijn de diverse correcties. De rechtbank laat de correcties in stand. Voorts vermindert de rechtbank de boete vanwege 'undue delay'. De rechtbank verklaart het beroep gegrond. In haar uitspraak verwijst de rechtbank onder meer naar de uitspraak van Hof 's Gravenhage nr. BK-11/00233.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★