Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12-01-2007 / AWB 06/4902 en 06/4903


ECLIECLI:NL:RBSHE:2007:AZ6685
Datum12-01-2007
InhoudsindicatieArt. 3 lid 4 onder b WWB; geen temporele werking. De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van een temporele werking bij de toepassing van artikel 3, vierde lid onder b van de WWB zoals zijdens verzoeker is gesteld. In de door verzoeker genoemde uitspraak van de CRvB van 29 november 2005 waaruit volgens verzoeker blijkt van een temporele werking voor geheel artikel 3, vierde lid van de WWB is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet een dergelijke opvatting te lezen.
TijdschriftartikelRechtbank 's-Hertogenbosch, 12-01-2007, AWB 06/4902 en 06/4903 (met noot)
H.W.M. Nacinovic
JWWB 2007/153
Geen temporele werking bij vaststelling gezamelijke huishouding van personen uit wier relatie een kind geboren is.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV8690 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU7657 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC7071 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC7071 ★★★