Rechtbank Utrecht, 15-06-2011 / 284604 - HA ZA 10-798


ECLIECLI:NL:RBUTR:2011:BR0215
Datum15-06-2011
InhoudsindicatieAdvocaten persoonlijk aansprakelijk voor niet uitvoeren reservering op derdengeldenrekening De eisende partij in deze procedure (hierna: de scheepswerf) heeft een advocaat gedagvaard die een vennootschap onder firma (hierna: de v.o.f.) heeft bijgestaan in een door de scheepswerf tegen de v.o.f. aangespannen bodemprocedure tot betaling van een geldsom. Deze advocaat heeft gedurende die bodemprocedure gelden op de derdengeldenrekening van zijn kantoor ontvangen en aan de scheepswerf toegezegd om een deel daarvan te reserveren voor de vordering van de scheepswerf op de v.o.f. Die reservering heeft niet plaatsgevonden. Aan de gestelde voorwaarden om tot uitbetaling van het gereserveerde bedrag over te gaan is vervolgens voldaan doordat het in de bodemprocedure tussen de scheepswerf en de v.o.f. gewezen vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. De advocaat heeft geweigerd om tot uitbetaling van het bedrag dat gereserveerd had moeten worden, over te gaan. De scheepswerf stelt in de onderhavige procedure deze advocaat en twee andere advocaten (bestuursleden van de Stichting Derdengelden van hetzelfde advocatenkantoor) persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag dat gereserveerd had moeten worden. De rechtbank is van oordeel dat de drie advocaten persoonlijk aansprakelijk zijn voor het bedrag dat voor de scheepswerf gereserveerd had moeten worden. De advocaat die de v.o.f. heeft bijgestaan, had de door hem gedane toezegging tot reservering moeten nakomen en ervoor zorg moeten dragen dat het gereserveerde bedrag aan de scheepswerf werd uitbetaald. De twee collega-advocaten, die bestuursleden van de Stichting Derdengelden waren, hadden zich op de hoogte moeten stellen van de herkomst en de bestemming van de op de derdengeldenrekening ontvangen gelden en van de toezegging tot reservering die de advocaat van de v.o.f. aan de scheepswerf had gedaan. De advocaat die de v.o.f. heeft bijgestaan, is daarnaast aansprakelijk voor de kosten die de scheepswerf voor het voeren van andere procedures heeft moeten maken. Deze advocaat heeft de scheepswerf nodeloos op kosten gejaagd en daarmee onrechtmatig gehandeld door de scheepswerf in de waan te laten dat de voor haar gereserveerde gelden nog steeds op de derdengeldenrekening stonden en vervolgens allerlei wisselende, onhoudbare standpunten in te nemen om niet tot betaling te hoeven overgaan, ter verhulling van het feit dat hij de toegezegde reservering niet had gehandhaafd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★