Rechtbank Utrecht, 01-08-2011 / SBR 11/242


ECLIECLI:NL:RBUTR:2011:BT2784
Datum01-08-2011
InhoudsindicatieIn de regel mag verweerder uitgaan van (de prijs op) de transportdatum zoals deze blijkt uit de inschrijving in het kadaster. Dit is immers een algemeen kenbaar en openbaar toegankelijk gegeven, terwijl de datum waarop de koopovereenkomst is aangegaan en de koopprijs is vastgesteld, en de transportdatum veelal dicht bij elkaar liggen. Indien echter door de belanghebbende gemotiveerd wordt bestreden dat de koopprijs niet overeenkomt met de waarde voor de WOZ per waardepeildatum, zal verweerder nader moeten motiveren waarom desondanks die koopprijs toch aangenomen mag worden als WOZ-waarde op de peildatum. De enkele stelling van verweerder dat het om pragmatische redenen voor verweerder niet mogelijk is van andere gegevens uit te gaan, is dan onvoldoende.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU4300 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★