Rechtbank Utrecht, 01-08-2012 / 820482 UV EXPL 12-222 MT(4253)


ECLIECLI:NL:RBUTR:2012:BX4311
Datum01-08-2012
InhoudsindicatieLoon bij ziekte; medewerking werknemer aan reintegratie; loonstop; redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van inlichtingen; loonopschorting.
Recht.nl artikel5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (08-11-2018)
Vijf tips om arbeidsrechtelijke uitglijders bij zieke werknemers te voorkomen.
> 5 tips voor loondoorbetaling bij ziekte (Petra Hogewind, Sdu.nl)
> Flowchart ‘loon bij ziekte’ (Sdu.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Utrecht, 01-08-2012, 820482 UV EXPL 12-222 MT(4253)
JAR 2012/233
Dagelijks contact bij ziekte geeen redelijk controlevoorschrift. Beoordeling arbeidsongeschiktheid en beperkingen is taak bedrijfsarts.
TijdschriftartikelRechtbank Utrecht, 01-08-2012, 820482 UV EXPL 12-222 MT(4253)
TAP, 2012, p. 348
Loon opschorten wegens niet verschaffen inlichtingen ongerechtvaardigd.