Rechtbank Utrecht, 10-09-2012 / SBR 12-2711


ECLIECLI:NL:RBUTR:2012:BX7007
Datum10-09-2012
InhoudsindicatieKapvergunning voor 61 bomen Groenekanseweg De Bilt ivm gronduitgifte ten behoeve van tankstation Larenstein. Verweerder heeft ervan uit kunnen gaan dat de kap niet in strijd is met in de Ffw opgenomen verbodsbepalingen. De te kappen bomen vertegenwoordigen niet zodanige cultuurhistorische, natuur- en/of landschappelijke waarden dat verweerder de kapvergunning in redelijkheid niet had mogen verlenen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2011:BR4883 ★★