Rechtbank Zwolle-Lelystad, 29-02-2012 / 185214 / HL ZA 11-579


ECLIECLI:NL:RBZLY:2012:BX5486
Datum29-02-2012
InhoudsindicatieBestuurdersaansprakelijkheid.
TijdschriftartikelRechtbank Zwolle, 29-02-2012, 185214 / HL ZA 11-579
RO 2013, 78
Bestuursaansprakelijkheid. Curator exclusief bevoegd om vordering ex art. 6:162 BW in te stellen tegen bestuurder van failliet? Is (indirect) bestuurder jegens contractpartij van vennootschap aansprakelijk uit hoofde van art. 6:162 BW?
TijdschriftartikelRechtbank Zwolle, 29-02-2012, 185214 / HL ZA 11-579
JONDR 2013, 16
Bestuurdersaansprakelijkheid.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AD4499 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AD2684 ★★★★