Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 17-07-2013 / AWB-12_4991


ECLIECLI:NL:RBZWB:2013:5521
Datum17-07-2013
InhoudsindicatieIn geschil is de door belanghebbende aan haar directeur betaalde reiskostenvergoeding inzake de zakelijk gereden kilometers en de aan belanghebbende opgelegde vergrijpboete. Belanghebbende heeft aangegeven dat de zakelijk gereden kilometers zijn gemaakt doordat de directeur is meegereden met de als zelfstandige voor belanghebbende werkzaam zijnde fotografe. Volgens belanghebbende is als vergoeding daarvoor aan de fotografe de brandstofkosten en kleine reparaties betaald. De rechtbank oordeelt dat niet aannemelijk is geworden dat de directeur ter zake van deze reizen in privé kosten heeft gemaakt waarvoor een onbelaste vergoeding kan worden verstrekt. Voorts oordeelt de rechtbank dat belanghebbende terecht grove schuld wordt verweten. De rechtbank vermindert de boete wegens overschrijding van de redelijke termijn. Een deel van de overschrijding rekent de rechtbank toe aan belanghebbende in verband met het lang uitblijven van nadere toelichtingen van de zijde van belanghebbende.
TijdschriftartikelRechtbank Zeeland-West-Brabant, 17-07-2013, AWB 12/4991
V-N 2013/54.3.3
Geen onbelaste reiskostenvergoeding voor meerijdende directeur
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★