Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25-07-2013 / AWB-11_1874


ECLIECLI:NL:RBZWB:2013:6445
Datum25-07-2013
InhoudsindicatieKB Lux - De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur aannemelijk heeft gemaakt dat belanghebbenden (twee echtgenoten), gerechtigd waren tot een bankrekening in Luxemburg (KB Lux). Dat belanghebbenden reeds voorafgaand aan de datum waarop het proces-verbaal van identificatie is opgemaakt, zijn bevraagd over de op de microfiches genoemde bankrekeningen bij de KB Lux maakt niet dat sprake is van schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. Tevens is geen sprake van schending van het fair play beginsel. - De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur bij het opleggen van de aanslagen voldoende voortvarend heeft gehandeld. - Nu belanghebbenden geen inlichtingen hebben verstrekt over de bankrekening, is voor ieder nagevorderd jaar sprake van omkering van de bewijslast. Belanghebbenden hebben niet doen blijken dat de uitspraken op bezwaar onjuist zijn. De schatting van de inspecteur ná eliminatie van de factor 1,5 acht de rechtbank redelijk. - De inspecteur heeft voor ieder jaar opzet aannemelijk gemaakt. De rechtbank ziet geen aanleiding de boetes in verband met overschrijding van de redelijke termijn met meer dan 20% te verminderen. Deze vermindering heeft de inspecteur reeds in de bezwaarfase toegekend. - De beschikkingen heffingsrente worden verminderd overeenkomstig de vermindering van de navorderingsaanslagen. - De rechtbank is met de inspecteur van oordeel dat de navorderingsaanslagen IB/PVV 1991, 1992 en 1993, de navorderingsaanslagen VB 1992, 1993, 1994, de boeten en beschikkingen heffingsrente ten name van de heer en de navorderingsaanslag VB 2000, boete en beschikking heffingsrente ten name van mevrouw moeten worden vernietigd, omdat de andere echtgenoot in die jaren het hoogst persoonlijk inkomen had.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BJ9092 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2009:BJ1298 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4779 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW8598 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BW7409 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6816 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ6818
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BR5224