Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 07-02-2013 / 12/1261


ECLIECLI:NL:RBZWB:2013:CA0864
Datum07-02-2013
InhoudsindicatieNavordering inkomstenbelasting 2006 met 50% boete. De inspecteur heeft aannemelijk gemaakt dat belanghebbende in 2006 een hennepkwekerij exploiteerde en daaruit inkomsten heeft genoten, die hij niet in zijn aangifte inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen heeft vermeld. Belanghebbende heeft over het onderhavige jaar niet de vereiste aangifte IB/PV gedaan. De bewijslast is dan omgekeerd dan wel verzwaard. Naar het oordeel van de rechtbank heeft belanghebbende niet aangetoond dat de uitspraak op bezwaar onjuist is dan wel dat het belastbaar inkomen op een te hoog bedrag is vastgesteld. Voorts acht de rechtbank de schatting van de inspecteur met betrekking tot de opbrengsten uit hennepteelt niet onredelijk. De boete wordt wegens undue delay gematigd tot 40%. Het beroep is gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7907 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5087 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:681
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:681