Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22-04-2013 / 12/4397


ECLIECLI:NL:RBZWB:2013:CA3575
Datum22-04-2013
InhoudsindicatieKB Lux. De rechtbank verwerpt de opvatting van belanghebbenden dat de gebruikmaking van de renseignementen strijdig is met het recht op een eerlijk proces, het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel, het (internationale) vertrouwensbeginsel, het beginsel van fair play, de goede trouw in de zin van het Verdrag met Wenen, het Belastingverdrag met BelgiŽ en de Bijstandsrichtlijn. Enkele navorderingsaanslagen die met toepassing van de verlengde navorderingstermijn zijn opgelegd, zijn niet voldoende voortvarend opgelegd en zijn vernietigd. Twee navorderingsaanslagen VB zijn verminderd wegens overnamefouten. De navorderingsaanslagen IB/PVV 2001-2003 zijn verminderd omdat de helft van het box 3-vermogen aan de echtgenoot had moeten worden toegerekend. De informatiebeschikking over 2008 is vernietigd wegens het opleggen van de aanslag IB/PVV 2008. Het beroep ter zake van de overige navorderingsaanslagen IB/PVV, nadere navorderingsaanslagen IB/PVV, aanslagen IB/PVV, navorderingsaanslagen VB, verhogingen/boeten, kwijtscheldingsbesluiten, beschikkingen heffingsrente en de informatiebeschikking over 2009 is ongegrond verklaard. De rechtbank kent aan elk van beide belanghebbenden een immateriŽle schadevergoeding van 9.500 toe wegens overschrijding van de redelijke termijn in bezwaar.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA8179 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC1962 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6350 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG1239 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY3272 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0137 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8050 ★★★