Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 03-09-2014 / AWB-11_3899ev


ECLIECLI:NL:RBZWB:2014:6101
Datum03-09-2014
InhoudsindicatieX BV heeft in 1996 een vruchtgebruik op een immaterieel activum verworven (The System). De tot dezelfde fiscale eenheid behorende Nederlandse werkmaatschappij Y BV betaalt ten behoeve van haar in Spanje gevestigde vaste inrichting jaarlijks een fee aan X BV voor het gebruik van The System aldaar. Deze vaste inrichting lijdt structureel verlies. De rechtbank is van oordeel dat voor de berekening van het inhaalverlies geen rekening gehouden kan worden met de royaltys die Y BV aan X BV heeft betaald voor het gebruik van het System door de Spaanse vi. Dat er geen rekening gehouden kan worden met interne royaltys neemt naar het oordeel van de rechtbank niet weg dat de fiscale eenheid, door afschrijving op het usufruct, kosten heeft gemaakt ten behoeve van de Spaanse vi. Deze kosten moeten worden toegerekend aan de Spaanse vi en moeten daarom meegenomen worden bij de berekening van het inhaalverlies van de Spaanse vi. De rechtbank zet vervolgens in haar uitspraak uiteen hoe deze kostenallocatie plaats moet vinden.
TijdschriftartikelRechtbank Zeeland-West-Brabant 03-09-2014 (met noot)
M. van Dun
NTFR 2015/525
Kosten aankoop immaterieel actief kunnen deels aan vaste inrichting worden toegerekend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2012:BX5668 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1031 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:1031 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:818