Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-11-2014 / AWB - 13 _ 3563


ECLIECLI:NL:RBZWB:2014:7996
Datum28-11-2014
InhoudsindicatieBetreft de voor een werkgever vastgestelde gedifferentieerde premiepercentages Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) De rechtbank is van oordeel dat bij het vaststellen van dat percentage terecht rekening is gehouden met een aanvankelijk toegekende WGA uitkering aan een voormalige werknemer. Dat die uitkering na een aantal jaar met terugwerkende kracht wordt omgezet in een IVA uitkering maakt die percentages niet onjuist. De regeling van artikel 2.11, eerste lid van het Besluit Wfsv, waarbij een tegemoetkoming wordt verleend voor die wijziging maar die geen terugwerkende kracht kent, acht de rechtbank niet onverbindend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5046 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX6666 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1368 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD9094 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AW4062 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4891
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:4891