Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-07-2015 / AWB-15_1484


ECLIECLI:NL:RBZWB:2015:4991
Datum24-07-2015
InhoudsindicatieBoete Wet arbeid vreemdelingen. Eis tewerkstellingsvergunning Roemenen in strijd met begunstigingsclausule punt 14, tweede alinea, van Bijlage VII van het Toetredingsverdrag.
Recht.nl artikelBoete vanwege tewerkstelling Oost-Europeanen mogelijk terug te vorderen (03-08-2015)
Geschat wordt dat er in de afgelopen jaren voor meer dan 150 miljoen euro aan boetes is opgelegd vanwege tewerkstelling van onder meer Roemenen en Bulgaren zonder vereiste vergunning. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een uitspraak gedaan tegen een dergelijke boete, in een relatief kleine zaak die mogelijk grote gevolgen heeft.
> Boete opgelegd vanwege tewerkstelling Oost-Europeanen mogelijk terug te vorderen (Niels Koene, CMS)
> Wav-boetes bedreigd (Geert Schnitzler, Wieringa Advocaten)
> Tewerkstellingsvergunning vereist voor Bulgaren en Roemenen? (Bas Wallage, NJB.nl)
Recht.nl artikelWet arbeid vreemdelingen: niet langer in beton gegoten (11-11-2015)
Voor veel ondernemingen in de bouw en elders is de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) geen onbekende. Recente geluiden uit verschillende (Europese) rechtscolleges nopen tot een kritische blik op de Wavóen op de boetes die op basis daarvan worden opgelegd.
> Wav niet langer in beton gegoten (Jeroen Berlage en Niels Koene, CMS)
> ECLI:NL:RVS:2014:4028 (Recht.nl)
> HvJ EU 11/09/2014, zaaknr. C-91/13, Essent / Nederland (Recht.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Zeeland-West-Brabant 24-07-2015
JV 2015/272
Wet arbeid vreemdelingen, Bestuurlijke boete, Vriendschap- en handelsverdragen.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:4701 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2010:BM4186 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2500 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1078 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:2501 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:996
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:4475
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:7944
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2368
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:2367
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:3374
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9001
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:569
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:4151
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2017:1691
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1003
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:5459
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:13286