Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-02-2015 / AWB - 13 _ 5494


ECLIECLI:NL:RBZWB:2015:533
Datum05-02-2015
InhoudsindicatieHerinvesteringsreserve. Artikel 12a Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Niet aannemelijk is dat belanghebbende na vervreemding van de oude onroerende zaak nog een herinvesteringsvoornemen had. In verband met een dividenduitkering aan de (oude) aandeelhouders ontbrak het belanghebbende aan de financiŽle middelen om tot feitelijke herinvestering over te gaan. De feitelijke aankoop van de nieuwe onroerende zaken in een later stadium maakt dit niet anders, nu de onderhandelingen voor de financiering zijn gevoerd door de nieuwe bestuurders. Ook de omstandigheid dat belanghebbendes feitelijke activiteit en statutaire doel steeds is geweest het beheer en de exploitatie van onroerende zaken is onvoldoende om een herinvesteringsvoornemen aannemelijk te achten. Het niet voldoen aan de vereisten voor de toepassing van de hir is een navordering rechtvaardigend nieuw feit. De winstneming kan niet alsnog aan een eerder jaar worden toegerekend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2138 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AB2865 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:71 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA2013 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5583
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2016:5583