Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-04-2016 / AWB - 14 _ 7805


ECLIECLI:NL:RBZWB:2016:2563
Datum28-04-2016
Inhoudsindicatieomvang resultaat einde terbeschikkingstelling; waardedruk verpachting; rechtsstrijd partijen. Belanghebbende verpacht sinds 1992 onroerende zaken aan de eigen BV. Met ingang van 1 januari 2005 is belanghebbende een CV aangegaan met zijn kinderen en de BV. De BV heeft het gebruik en genot van de pachtrechten met betrekking tot de onroerende zaken ingebracht. Tussen partijen is niet meer in geschil dat de tbs per 1 januari 2005 is beŰindigd en dat artikel 3.99 Wet IB 2001 niet van toepassing is. De rechtbank respecteert deze afbakening van de rechtsstrijd tussen partijen, hoewel de vraag rijst of partijen uitgaan van een juiste uitleg van artikel 3.99 Wet IB 2001. Partijen strijden nog uitsluitend over de hoogte van het door belanghebbende in aanmerking te nemen tbs-resultaat; meer in het bijzonder of en zo ja in welke mate er in dit geval sprake is van een waardedruk als gevolg van de verpachting van de onroerende zaken. De rechtbank oordeelt dat beide partijen de door hen bepleite waardedruk niet aannemelijk hebben gemaakt en bepaalt in goede justitie de waardedruk als gevolg van de verpachting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2015:2691 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:14