Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-09-2016 / BRE - 15 _ 7802


ECLIECLI:NL:RBZWB:2016:6159
Datum28-09-2016
InhoudsindicatieArt. 7.2 Wet IB 2001, art. 15 Verdrag Ne-Be, art. 13 en 14 Vo 1408/71. Belanghebbende woont in BelgiŽ en verricht opdrachten voor een in Nederland gevestigde vennootschap. Hij wordt betaald via een Belgische vennootschap. Aannemelijk is dat belanghebbende de overeengekomen werkzaamheden voor 20% van huis uit (in BelgiŽ) en voor 80% in Nederland heeft verricht. De inspecteur heeft dan terecht 80% van het genoten salaris belast. Belanghebbende is in BelgiŽ niet verzekerd als zelfstandige. Over de verzekeringsplicht van belanghebbende als werknemer heeft het Belgische bevoegde orgaan kennelijk niet verklaard. De rechtbank is van oordeel dat het besluit van de SVB over de verzekeringsplicht niet bindend is en dat op grond van artikel 14, tweede lid, onderdeel b, sub i, van de Vo 1408/71, uitsluitend de wetgeving van BelgiŽ van toepassing is. Daaraan doet niet af dat belanghebbende in BelgiŽ niet als verzekerd werknemer is aangemeld.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH0546 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:30 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:2578 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2647