Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21-12-2016 / BRE - 16 _ 3483


ECLIECLI:NL:RBZWB:2016:8146
Datum21-12-2016
InhoudsindicatieArt. 17 en 22 WOZ De aankoopprijs van de recreatiewoning is onder normale (markt)omstandigheden tot stand gekomen. Belanghebbende heeft echter aannemelijk gemaakt dat de waarde van de meegekochte inventaris van de woning 10.000 bedroeg en dat deze waarde abusievelijk niet in de transportakte was opgenomen. Voor het bepalen van de WOZ-waarde van de woning wordt daarom het bedrag van de waarde van de inventaris in mindering gebracht op de aankoopprijs.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA8610 ★★★★★