Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 04-05-2017 / BRE - 15 _ 3131


ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:2768
Datum04-05-2017
InhoudsindicatieInkomstenbelasting (artikel 3.90 Wet IB 2001) De rechtbank acht aannemelijk dat belanghebbende een voordeel heeft behaald dat erin bestaat dat hij (indirect) aandelen heeft verworven voor een prijs die substantieel lager is dan de werkelijke waarde. Ook acht de rechtbank aannemelijk dat is voldaan aan het bewustheidsvereiste en het arbeidsvereiste. Nu een vervreemdingsintentie geen bronvoorwaarde is voor resultaat uit overige werkzaamheden heeft de inspecteur het voordeel terecht in het jaar van verwerven van de aandelen in aanmerking genomen als resultaat uit overige werkzaamheden. Nu geen van beide partijen de door hen voorgestane werkelijke waarde van de aandelen aannemelijk heeft gemaakt stelt de rechtbank de waarde in goede justitie vast.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH1083 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2193 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BK1488 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2002:AE2039 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2315 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:220
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:4426