Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24-05-2017 / BRE - 16 _ 3990


ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:3224
Datum24-05-2017
InhoudsindicatieArt. 52 en 52a AWR Aan belanghebbende is een informatiebeschikking afgegeven. De inspecteur heeft niet aannemelijk gemaakt dat belanghebbende verzuimd heeft te voldoen aan zijn administratieverplichtingen. De inspecteur heeft de administratie niet ingezien, doch enkel een beschrijving en een voorbeeld van de administratie van belanghebbende, en heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat de administratie hetzelfde is gebleven als in voorgaande jaren. Bovendien acht de rechtbank niet aannemelijk dat belanghebbende in onderhavige jaren over een stash beschikte. De rechtbank vernietigt de informatiebeschikking.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2014:1046
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2012:BW7416