Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 02-06-2017 / BRE - 15 _ 3167


ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:4090
Datum02-06-2017
InhoudsindicatieVerzoek om vergoeding werkelijke proceskosten De inspecteur heeft naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2017 inzake de onbeperkte navorderingstermijn erfbelasting de navorderingsaanslag successierecht verminderd tot nihil. Belanghebbende heeft het beroep ingetrokken en de rechtbank verzocht om de inspecteur te veroordelen in de (integrale) proceskosten. De rechtbank wijst het verzoek van belanghebbende af en stelt de door de inspecteur te vergoeden proceskosten vast op grond van het Besluit proceskosten bestuursrecht.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★