Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-09-2017 / AWB - 16 _ 4882


ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:6079
Datum26-09-2017
InhoudsindicatieArtikel 16, vierde lid, van de AWR. Inkeerder van buitenlands spaartegoed. Begrip opgekomen in het buitenland. Werkt omkering van de bewijslast door naar de feitenvaststelling voor de bepaling of de verlengde navorderingstermijn van toepassing is? De rechtbank beantwoordt de vraag ontkennend met een discursieve motivering. Belanghebbende heeft in 2001 een bedrag gestort op een buitenlandse bankrekening. Dit bedrag is afkomstig uit contant ontvangen omzet die niet is aangegeven. De inspecteur heeft een navorderingsaanslag over het jaar 2001 opgelegd waarbij naast niet bestreden correcties in verband met inkomsten uit verzwegen spaartegoeden onder meer het belastbaar inkomen in box 1 is gecorrigeerd met de storting (omzetcorrectie). Volgens belanghebbende is de storing afkomstig uit omzet die in jaren tot en met 1997 is behaald. In geschil is onder meer of, indien de sanctie van de zogenoemde omkering van bewijslast op grond van artikel 27e, eerste lid, van de AWR van toepassing is, deze sanctie ook geldt ter zake van de vaststelling van de feiten en omstandigheden die bepalen of de verlengde navorderingstermijn van artikel 16, vierde lid, van de AWR van toepassing is. De rechtbank overweegt dat voor zowel een positief als een negatief antwoord argumenten zijn aan te voeren. Alles afwegende is de rechtbank van oordeel dat in de wettekst, de wetssystematiek of de wetsgeschiedenis onvoldoende aanknopingspunten zijn te vinden voor een ruimere werking van de sanctie van de omkering van de bewijslast dan die voor bepaling van de materiŽle belastingschuld. Op de inspecteur rust daarom de bewijslast om aannemelijk te maken dat ter zake van de omzetcorrectie sprake is van in het jaar 2001 door belanghebbende genoten inkomen dat in het buitenland is opgekomen. De inspecteur is niet in deze bewijslast geslaagd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:777 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ6911 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:BY8824 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:4658 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2017:1287 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:644 ★★