Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-12-2017 / 02-811852-11


ECLIECLI:NL:RBZWB:2017:8413
Datum11-12-2017
InhoudsindicatieVier medeverdachten zijn voor het medeplegen van gijzeling veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van één tot twee jaar. Het slachtoffer van de gijzeling had een schuld aan één van de verdachten. Het slachtoffer woont in Denemarken. Verdachten hebben hem daar opgezocht en meegenomen naar Nederland. Het slachtoffer is mishandeld en vijf dagen en vier nachten van zijn vrijheid beroofd gehouden. Zijn familie is onder druk gezet om de schuld af te lossen. Verdachten hebben een alternatief scenario geschetst: het slachtoffer zou zelf een ontvoering hebben geënsceneerd om op die manier zijn schuld door zijn familie te laten aflossen. Dat scenario is niet aannemelijk omdat de verklaringen van verdachten die dat scenario zouden moeten ondersteunen, onjuist zijn en omdat op basis van feiten en omstandigheden kan worden vastgesteld dat geen sprake was van vrijwilligheid bij het slachtoffer, maar van dwang en geweld. Verder: - Forse overschrijding van de redelijke termijn voor berechting kan op zichzelf niet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM. Er zijn geen bijkomende omstandigheden in de sfeer van de termijnoverschrijding / verwachtingen omtrent (niet) verdere vervolging die maken dat het OM in dit geval toch niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard. - De wijze van verhoor van een getuige door de Deense rechter (geen rechtstreekse ondervraging door verdediging) levert geen schending op van het ondervragingsrecht als bedoeld in artikel 6 EVRM. De verklaringen van de getuige worden niet uitgesloten van het bewijs. - De passend geachte gevangenisstraffen zijn verminderd met twee jaar wegens forse overschrijding van de redelijke termijn voor berechting. Die termijn is aangevangen in november 2011, zodat de strafzaken in eerste aanleg in beginsel in november 2013 afgerond hadden moeten zijn. De redelijke termijn is dus met vier jaar overschreden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX9532 ★★