Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13-12-2018 / AWB - 17 _ 1549


ECLIECLI:NL:RBZWB:2018:6931
Datum13-12-2018
InhoudsindicatieBRE 17/1549 2010 Naheffingsaanslag en verzuimboete omzetbelasting, vrijstelling (krediet)bemiddelingsdiensten, artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 1, Wet OB, artikel 135, eerste lid, aanhef, onderdeel b, van de Btw-richtlijn De rechtbank is van oordeel dat niet aannemelijk is gemaakt dat de door belanghebbende verrichte prestatie in overwegende mate was gericht op de instandhouding van het krediet van haar cliënt en wijst het beroep op toepassing van de vrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel j, onder 1, van de Wet op de omzetbelasting 1968 daarom af. Vermindering boete omdat standpunt van belanghebbende dat de prestatie kan worden aangemerkt als een van omzetbelasting vrijgestelde bemiddelingsdienst, naar het oordeel van de rechtbank pleitbaar is. Verder moet de naheffingsaanslag worden verminderd in verband met een onjuiste vermindering in de uitspraak op bezwaar. Beroep gegrond.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:2713 ★★