Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13-03-2019 / C/02/300388 / HA ZA 15-375


ECLIECLI:NL:RBZWB:2019:1450
Datum13-03-2019
InhoudsindicatieArtikel 2:15 lid 1 aanhef en sub b BW en artikel 2:8 BW. Besluiten algemene vergadering van aandeelhouders en bestuur Stichting Administratiekantoor die zeggenschap familielid en 'ultimate beneficial owner' in familieonderneming uitsluiten vernietigbaar wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geŽist. Belanghebbenden artikel 2:15 lid 3 sub a BW. Vennootschapsrechtelijke werking overeenkomst tussen ultimate beneficial owners/familieleden. Vennootschapsbelang. Onrechtmatige daad bestaande in het niet benoemen van een familielid / 'ultimate beneficial owner als commisaris. Bevel tot het nemen van een besluit waarbij dit familielid of representant als commissaris wordt benoemd. Verjaring van vorderingen bestuurdersaansprakelijkheid. Afstand van recht. Bevel opheffing in buitenland gelegde conservatoire beslagen.
Recht.nl artikelContractuele afspraken tussen aandeelhouders: vennootschapsrechtelijke (door)werking? (13-08-2019)
De tendens in de rechtspraak is dat wordt aangenomen dat aandeelhoudersovereenkomsten vennootschapsrechtelijke werking hebben. Dit houdt kortgezegd in dat besluitvorming in strijd met de bepalingen van een aandeelhoudersovereenkomst kan leiden tot vernietiging van de besluitvorming. Naast een aandeelhoudersovereenkomst kunnen aandeelhouders ook (contractuele) afspraken vastleggen in een andere overeenkomst. Geldt de zogenoemde vennootschapsrechtelijke doorwerking voor die andere contractuele afspraken tussen de aandeelhouders, waardoor niet-naleving van deze afspraken de rechtsgeldigheid van de besluitvorming kunnen aantasten?
> Contractuele afspraken tussen aandeelhouders: vennootschapsrechtelijke (door)werking? (Valerie van Engelenburg, Dirkzwager.nl)
TijdschriftartikelRechtbank Zeeland-West-Brabant 13-03-2019
RN 2019/70
Vennootschapsrechtelijke werking overeenkomst tussen ultimate beneficial owners/familieleden.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2019:292
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ9145