Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-02-2019 / 17/6871


ECLIECLI:NL:RBZWB:2019:667
Datum12-02-2019
Inhoudsindicatie17/6871 Naheffingsaanslag mrb plus boete. De rechtbank is van oordeel dat het heffen van mrb niet binnen de materiŽle werkingssfeer van het Unierecht valt. Dat een verzuimboete is opgelegd, maakt dat niet anders. Wat betreft de kostenvergoeding van de bezwaarfase, heeft de inspecteur te kennen gegeven dat de bij de uitspraak op bezwaar aan belanghebbende toegekende kostenvergoeding nog niet aan belanghebbende is uitbetaald. De rechtbank is van oordeel dat de inspecteur daarmee in verzuim is. Analoge toepassing van het arrest van de Hoge Raad van 21 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2358, leidt ertoe dat de wettelijke rente over de kostenvergoeding aan belanghebbende dient te worden vergoed. Belanghebbende heeft recht op een proceskostenvergoeding en vergoeding griffierecht wegens boetematiging en vergoeding immateriŽle schade die de rechtbank belanghebbende toekent. Vergoeding van rente over het griffierecht en de proceskostenvergoeding in beroep is (nog) niet aan de orde, maar de rechtbank stelt daarvoor wel een termijn vast, voor het geval te laat wordt betaald. De boete is verminderd, voor het overige is het beroep ongegrond verklaard.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AO9006 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2016:252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:250 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2358 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2013:105 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:2722 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2018:2082 ★★
Gerelateerd ECLI:EU:C:2019:23
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:3946
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:3797