Raad van State, 22-07-2003 / 200304016/1


ECLIECLI:NL:RVS:2003:AI0575
Datum22-07-2003
InhoudsindicatieBij besluit van 27 mei 2003, kenmerk 2003/23249, heeft verweerder de termijn om te beslissen op het door Edelchemie Panheel B.V. gemaakte bezwaar tegen zijn dwangsombesluit van 19 november 2002 verdaagd en de begunstigingstermijn uit dit dwangsombesluit opgeschort tot 1 december 2003.
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1644 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2018:1665 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:626 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:840 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2018:839
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:2341