Raad van State, 20-07-2005 / 200410561/1


ECLIECLI:NL:RVS:2005:AT9632
Datum20-07-2005
InhoudsindicatieBij besluit van 31 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen (hierna: het college) een bouwvergunning en een vergunning als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de gemeentelijke Monumentenverordening (hierna: monumentenvergunning) verleend voor het pand aan de Louiseweg 12 te Nijmegen (hierna: het pand).
TijdschriftartikelRaad van State, 20-07-2005, 200410561/1
ABKort 2005/552
Belanghebbende, collectief belang, statuten.
TijdschriftartikelRaad van State, 20-07-2005, 200410561/1
NJB 2005, 444
De omstandigheid dat beroep wordt ingesteld namens een persoon van wie tijdens de beroepstermijn de identiteit niet kenbaar is, kan niet worden beschouwd als een vormverzuim dat op grond van art. 6:6 van de Awb hersteld kan worden. [...]
TijdschriftartikelRaad van State, 20-07-2005, 200410561/1 (met noot)
A.A.J. de Gier
AB 2005/341
Identiteit appellanten onvoldoende kenbaar gemaakt; geen herstelbaar vormverzuim; geen sprake van bovenindividuele belangenbehartiging door Vereniging.

(De Vereniging 'Het Heidehuis, Belangenvereniging Bewoners Kwakkenberg', en 26 anderen / college van B&W van Nijmegen).
TijdschriftartikelRaad van State, 20-07-2005, 200410561/1 (met noot)
F.R. Vermeer
Gst. 2005, 178
Identiteit van personen die beroep hebben ingesteld onvoldoende kenbaar; vereniging behartigt geen bovenindividueel belang. (Nijmegen).
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1813
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:547
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2018:10529
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:919
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1422
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:3997
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2013:3986
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2006:AY8184
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2006:AY8016
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2004:AR5924