Raad van State, 30-07-2008 / 200708645/1


ECLIECLI:NL:RVS:2008:BD8885
Datum30-07-2008
InhoudsindicatieBij besluit van 26 maart 2007 heeft de burgemeester van Leeuwarden (hierna: de burgemeester) aan [vergunninghouder] onder voorschriften een gedoogverklaring afgegeven voor het verstrekken en het gebruik van softdrugs in de horeca-inrichting "[naam]" aan het [locatie] te [plaats] met een geldigheidsduur tot 1 januari 2008.
TijdschriftartikelRaad van State, 30-07-2008, 200708645/1
ABKort 2008/331
Gedoogverklaring, besluit.
TijdschriftartikelRaad van State, 30-07-2008, 200708645/1
NJB 2008, 1588
Een schriftelijke verklaring inhoudende dat niet wordt gedoogd kan in de regel niet als een besluit in de zin van art. 1:3 lid 1 Awb worden aangemerkt. Ten aanzien van de beslissing tot herroeping van een gedoogverklaring in bezwaar is de Afdeling tot hetzelfde oordeel gekomen.
TijdschriftartikelRaad van State, 30-07-2008, 200708645/1 (met noot)
C.L.G.F.H. Albers
JB 2008/199
Gedoogverklaring, intrekking in bezwaar. Besluit. Jurisprudentiewijziging.
TijdschriftartikelRaad van State, 30-07-2008, 200708645/1
AB 2008/365
Herroeping in bezwaar van verleende gedoogverklaring vastbaar voor beroep; jurisprudentiewijziging.
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:1356 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1990 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:86
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2009:BK8027