Raad van State, 08-10-2008 / 200706103/1


ECLIECLI:NL:RVS:2008:BF7248
Datum08-10-2008
InhoudsindicatieBij besluit van 26 juni 2007, kenmerk RMW0707086/8/5, heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Veere (hierna: de raad) bij besluit van 26 oktober 2006 vastgestelde bestemmingsplan "Buitengebied, 2e herziening".
TijdschriftartikelRaad van State, 08-10-2008, 200706103/1
JBa 2008/221
Belanghebbende. Zichtcriterium. Invloed woon- en leefomgeving.
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:3205