Raad van State, 29-10-2008 / 200800978/1


ECLIECLI:NL:RVS:2008:BG1882
Datum29-10-2008
InhoudsindicatieBij besluit van 19 oktober 2005 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: de staatssecretaris) aan [wederpartij] een boete opgelegd van 38.000,00 wegens overtreding van de artikelen 2, eerste lid, en 15, tweede lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State, 29-10-2008, 200800978/1
V-N 2008/55.8
Matiging van de boete is onterecht, omdat termijnoverschrijding aan belanghebbende was te wijten.
TijdschriftartikelRaad van State, 29-10-2008, 200800978/1
ęJVĽ 2008/460
Wet arbeid vreemdelingen, bestuurlijke boete. tewerkstellingsvergunning. Evenredigheidsbeginsel. Redelijke termijn.
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:256
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BW1642
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BJ9180
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BI7119
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BP0121
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2010:BL3210
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BL1527
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BK8829
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BH8667
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2009:BH5642
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2008:BG2562