Raad van State, 24-12-2008 / 200803437/1


ECLIECLI:NL:RVS:2008:BG8313
Datum24-12-2008
InhoudsindicatieBij besluit van 16 juni 2006 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan [wederpartij] een boete opgelegd van 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
TijdschriftartikelRaad van State, 24-12-2008, 200803437/1
AB 2010/16
Boete; redelijke termijn; aansluiting bij tweejaarstermijn Hoge Raad.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BW4463
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BN5840
Gerelateerd ECLI:NL:RBSHE:2009:BH7074
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2012:BX2319