Raad van State, 18-02-2009 / 200806839/1


ECLIECLI:NL:RVS:2009:BH3232
Datum18-02-2009
InhoudsindicatieBij afzonderlijke besluiten heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: de minister) de door [wederpartij sub 1], [wederpartij sub 2], [wederpartij sub 3] en [wederpartij sub 4] (hierna: [wederpartijen]) tegen het niet tijdig nemen van een besluit gemaakte bezwaren niet-ontvankelijk verklaard en de verzoeken om vergoeding van de door hen gemaakte kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand afgewezen.
TijdschriftartikelRaad van State, 18-02-2009, 200806839/1
AB 2009/164
Kosten rechtsbijstand in bezwaar; forfaitair stelsel; no cure, no pay.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BE8918 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2008:BE9434
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:81
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:6378
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:2871
Gerelateerd ECLI:NL:GHLEE:2009:BL3559
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2008:BE9434
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2014:4192
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:4646
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2014:4645