Raad van State, 04-03-2009 / 200803215/1


ECLIECLI:NL:RVS:2009:BH4667
Datum04-03-2009
InhoudsindicatieBij besluiten van 30 maart 2001 heeft de Regionale Directie voor de Arbeidsvoorziening Rijnmond (hierna: de Regionale Directie) besluiten van 30 mei 1995, 10 januari 1996, 25 juni 1996 en 3 juni 1998 tot vaststelling van subsidies aan de stichting Stichting Hogeschool Rotterdam (hierna: de Stichting) ingetrokken, de subsidies vastgesteld op nihil en de reeds uitgekeerde bedragen teruggevorderd.
TijdschriftartikelRaad van State, 04-03-2009, 200803215/1
NJB 2009, 573
Aansluiting bij de jurisprudentie van het EHRM over de uitleg van art. 6 EVRM. In zaken die uit een bezwaarschriftprocedure en twee rechterlijke instanties bestaan, is in beginsel een totale lengte van de procedure van ten hoogste vijf jaar redelijk (uitspraak van 24 december 2008, nr. 200802629/1).
TijdschriftartikelRaad van State, 04-03-2009, 200803215/1
JG 09.0019
Terugvorderen subsidies rechtmatig maar immaterile schadevergoeding voor stichting wegens overschrijding van de redelijke termijn door rechtbank.
TijdschriftartikelRaad van State, 04-03-2009, 200803215/1 (met noot)
Redactie
JB 2009/82
Redelijke termijn, overschrijding. Schadevergoeding, immateriŽle. Subsidievaststelling. Subsidie, terugvordering.
TijdschriftartikelRaad van State, 04-03-2009, 200803215/1
AB 2009/236
Terugvordering subsidie; niet voldaan aan subsidieverplichting om mee te werken aan controle; onaantastbaarheid verleningsbeschikking; eis van redelijke termijn geldt op basis van het rechtszekerheidsbeginsel ook ten aanzien van via financiering nauw aan de overheid gelieerde privaatrechtelijke rechtspersonen; rechtbank dient te oordelen over klacht redelijke termijn zonder te anticiperen op mogelijke voortvarende behandeling hoger beroep; redelijke termijn in beroep in casu overschreden; vergoeding immateriŽle schade wegens overschrijding van de redelijke termijn ook voor rechtspersonen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3562 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ2790 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX8360 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2010:BN6785 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BP0852 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BX8359 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:1586
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5087
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:16710
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:16709
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:7249
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ1143
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2011:BU2153
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2010:BM1376
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2009:BL6595
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:3490
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:7248
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2015:1512
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:10102
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:10000
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ6358
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2013:3352
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5127
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2011:BP1470
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2011:BR4308
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR0696
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BT7098
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN9988
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN8454
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BO5668
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2010:BL9102
Gerelateerd ECLI:NL:RBASS:2009:BI6352
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2009:BI1511