Raad van State, 12-08-2009 / 200807021/1/H3


ECLIECLI:NL:RVS:2009:BJ5104
Datum12-08-2009
InhoudsindicatieBij besluit van 3 juli 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders van Rheden (hierna: het college) het verzoek van [appellant] om verstrekking van documenten gedeeltelijk afgewezen.
Recht.nl artikel(Ook) namen van toezichthouders en inspecteurs niet te wobben (11-04-2018)
De namen van toezichthouders en inspecteurs die controles hebben uitgevoerd hoeven niet openbaar te worden gemaakt. De Raad van State sluit daarmee aan bij een eerdere uitspraak, waarin zij heeft gepreciseerd dat de namen van medewerkers van bestuursorganen in beginsel niet voor openbaarmaking in aanmerking komen.
> (Ook) namen van toezichthouders en inspecteurs niet openbaar (Nina Bontje, Blogbestuursrecht.nl)
TijdschriftartikelRaad van State, 12-08-2009, 200807021/1/H3 (met noot)
G. Overkleeft-Verburg
JB 2009/231
Het gevoelige karakter van de bestuurlijke aangelegenheid. Persoonlijke levenssfeer van resp. indieners, ambtenaren, familie en erven van de overledenen. Belangenafweging. Openbaarheid in redelijkheid kunnen weigeren. Namen en adressen. Persoonsgegevens. Beroepshalve functioneren van ambtenaren.
TijdschriftartikelRaad van State, 12-08-2009, 200807021/1/H3
AB 2009/383
Openbaarheid; persoonlijke levenssfeer.
TijdschriftartikelRaad van State, 12-08-2009, 200807021/1/H3
Gst. 2010, 34
Motivering beslissing op bezwaar. Weigering openbaarmaking documenten i.v.m. bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gevoelig karakter van de bestuurlijke aangelegenheid. Openbaarmaking van persoonsgegevens van ambtenaren. Ambtenaren die zich uit hoofde van hun functie reeds in de openbaarheid presenteren. (Rheden)
Gerelateerd ECLI:NL:RBMID:2011:BP2649
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2011:BQ1133
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BL1931
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2019:899
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2018:4881
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2017:5979
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BV3055
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2011:BR4954