Raad van State, 02-12-2009 / 200902020/1/H2


ECLIECLI:NL:RVS:2009:BK5070
Datum02-12-2009
InhoudsindicatieBij besluit van 10 juli 2003 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans: de minister voor Wonen, Wijken en Integratie; hierna: de minister) de huursubsidie van [appellant] over het jaar 1999-2000 gewijzigd van 2.842,48 in 2.499,42 en een bedrag van 343,06 teruggevorderd.
TijdschriftartikelRaad van State, 02-12-2009, 200902020/1/H2
ABKort 2009/498
Redelijke termijn, schadevergoeding.

(X / Minister van VROM).
TijdschriftartikelRaad van State, 02-12-2009, 200902020/1/H2
JB 2010/26
Redelijke termijn, overschrijding. Schadevergoeding, bij overschrijding redelijke termijn. Schadevergoeding, matiging.
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2012:BX3738