Raad van State, 13-01-2010 / 200900320/1/M1


ECLIECLI:NL:RVS:2010:BK9028
Datum13-01-2010
InhoudsindicatieBij besluit van 2 december 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden (hierna: het college) met toepassing van artikel 8.23 van de Wet milieubeheer aanvullende voorschriften verbonden aan de bij besluit van 31 mei 2005 verleende revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een spoorwegemplacement op het perceel Stationsplein 1 te Leeuwarden. Dit besluit is op 4 december 2008 ter inzage gelegd.
TijdschriftartikelRaad van State, 13-01-2010, 200900320/1/M1
AB 2010/84
Belanghebbende; afgeleid belang; contractuele relatie; ondeugdelijke motivering; onuitvoerbare voorschriften vergunning.

(Arriva Personenvervoer Nederland B.V. te Heerenveen en Prorail B.V. te Utrecht / Het college van burgermeester en wethouders van Leeuwarden).
TijdschriftartikelRaad van State, 13-01-2010, 200900320/1/M1
StAB 2010, nr. K15
Het toepassen van de strengere DIN-curve voor laagfrequent geluid valt binnen de beoordelingsvrijheid van het bevoegd gezag.

(Leeuwarden)
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3474 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2016:323 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:940 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2012:BV5176 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2012:BW6221 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2011:BT2450
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:5528
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:4846
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:4689
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2018:3146
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:1708
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2016:7373
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:1759
Gerelateerd ECLI:NL:RBROE:2010:BN7778