Raad van State, 07-04-2010 / 200904891/1/H2


ECLIECLI:NL:RVS:2010:BM0213
Datum07-04-2010
InhoudsindicatieIn deze uitspraak wordt waar nodig onder de staatssecretaris van Justitie tevens verstaan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie dan wel de minister van Justitie.Bij besluit van 26 oktober 2007 heeft de staatssecretaris een verzoek van [appellant sub 1] om vergoeding van schade afgewezen.
TijdschriftartikelRaad van State, 07-04-2010, 200904891/1/H2
ABKort 2010/163
ImmateriŽle schade, redelijke termijn.

(X / Staatssecretaris van Justitie).
TijdschriftartikelRaad van State, 07-04-2010, 200904891/1/H2
AB 2010/206
Redelijke termijn. Aanvang termijn. Omvang termijn en toerekening aan bestuursorgaan. Schadevergoeding. Verblijfsaanvaarding (in dit geval) geen toereikende compensatie.
TijdschriftartikelRaad van State, 07-04-2010, 200904891/1/H2
Redelijke termijn. Op 29 november 2001 heeft appellant naar aanleiding van het voornemen tot afwijzing van een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel een zienswijze ingediend. Dit is afgewezen. Na een bestuursrechtelijke procedure, die aanving met het beroep van appellant op 14 januari 2002, heeft verweerder opnieuw een voornemen tot afwijzing kenbaar gemaakt waartegen appellant op 11 november 2004 wederom een zienswijze heeft ingediend.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2004:AR7273 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8751 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI8665 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI8287 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BI7434
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5080 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5046 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:246 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:2815 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BO5308
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2009:BI7434
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2016:1361
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:10102
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ6358
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5127
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2011:BR6031
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BO4695
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN2758